มารยาทในการรับประทานอาหาร

23
Sep

มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทในการรับประทานอาหาร

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ถือว่าเป็น การเชิญแขก เพื่อนฝูง หรือญาติมิตร มาร่วมรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นประเพณี และวัฒนธรรมที่นิยมปฏิบัติอยู่ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก

การจัดงานเลี้ยงอาหาร นอกจากจะเป็นการแสดงออกในการต้อนรับด้วยการสดงไมตรีจิตแล้ว ยังถือเป็นการให้เกียรติแก่แขกผู้ได้รับเชิญ และแสดงการขอบคุณ เนื่องในวาระต่างๆ เช่นใน งานครบรอบ งานแต่งงาน วันเกิด และงานฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ

ดังนั้น ?มารยาทในการรับประทานอาหาร?ในทุกวัฒนธรรมเป็น จึงถือเป็นเรื่องประณีตละเอียดอ่อน ถึงแม้ในปัจจุบันจะลดกฎ ระเบียบ มารยาทเดิม บ้างแล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้น การเข้าใจในเรื่อง มารยาทในงานเลี้ยง หรือ มารยาทในการรับประทานอาหาร ก็ยังเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจ ไม่ควรจะละเลย

มารยาทที่จำเป็นต้องปฏิบัติและเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น ในงานเลี้ยงแบบไทยๆ หรืองานเลี้ยงแบบยุโรป ย่อมมีระเบียบพิธีแตกต่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การรับประทานอาหารตามแบบพิธีของไทยไม่ได้ดูล้าหลัง หรือดูต่ำต้อยไปมากกว่า วัฒนธรรมแบบยุโรป แต่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในการรับประทานอาหารตามมารยาทที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ อุปกรณ์ช้อนส้อม การรับประทาน การพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหาร

สำหรับเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเลือกอุปกรณ์ในการจัดงานเลี้ยง อุปกรณ์จัดบุฟเฟส์ หรือการเลือกผู้ให้บริการในการจัดงานเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ มารยาทในการรับประทานอาหาร สามารถดาวน์โหลด คู่มือมารยาทในการรับประทานอาหาร

Protected by تهنئة